Om oss

Lidéns Järnhandel före 1958Rob. Lidéns Järnhandel startades 1927 av Robert Lidén som härstammade från Norsjö. Han startade verksamheten i liten skala och han bodde ovanför affärslokalen. Efter hand andställdes fler personer för att bedriva verksamheten. Robert var ägare till verksamheten fram till nyåret 1963. 1964 övertogs företaget och ombildades till aktiebolag av Otto Larsson, Bengt Linder, Lennart Hellström och Valter Jonsson. Fastigheten byggdes ut längs efter Strandvägen 1966 för att kunna utöka sortimentet. Ett årtionde senare såg man att möjligheten fanns att utöka verksamheten ytterligare och 1978 revs ett gammalt förråd för att göra plats för en stor utbyggnad, vilket blev en helt ny affärslokal och ett nytt magasin. Byggnaderna länkades samman med den ursprungliga affärslokalen. De nya lokalerna inrymde även en verkstad.

SONY DSCEfter denna stora nybyggnation dröjde det fram till 1997 innan den senaste utbyggnaden av affärslokalen gjordes. Den var från början tänkt som ett förråd, men blev så småningom en utökad försäljningsyta mellan den gamla och nya affärsdelen. Sedan 2005 ägs bolaget av Stig Larsson, Pierre Sjöberg, Bert-Olof Jonsson, Kenneth Paldanius och man är 10 anställda. På fastigheten finns sedan 2010 ett virkesförråd på innergården. Försäljningsytan uppnår ca 2500 kvadratmeter och inrymmer byggvaror, maskiner, hushåll, vitvaror, färg, jakt, fiske, sport, fritid, kläder, leksaker, snöskotrar med mera. Kunderna kommer i första hand från Sorsele kommun och dess kranskommuner, stugägare och turister. Affären har genom sitt stora utbud blivit en sevärdhet och turistmål.